Stichting Handje Helpen

Wij helpen een handje....

Wie zijn wij?

De Stichting Handje Helpen is een initiatief van Lieke Stokman-Balm, die de stichting op 7 mei 2020 heeft opgericht.
Het doel van deze stichting is om een helpende hand te bieden aan gezinnen met kinderen die met financiële problemen kampen.

Wat doen wij?

Voor gezinnen met kinderen met financiële problemen zijn er tal van voorzieningen. De landelijke overheid heeft gezorgd voor sociale wetten die voorzien in de grootschalige problemen. Gemeentes voeren een minima-beleid voor meer maatwerk. En toch vallen mensen vaak tussen de wal en het schip: ze weten de weg niet te vinden, er is voor hun probleem nu net geen potje of het duurt te lang voordat het potje opengaat.

Een voorbeeld: de wasmachine gaat kapot, of de koelkast… En er is geen geld voor een nieuwe. Een groot klein probleem. Een kind is jarig, maar er is geen geld om te trakteren. Het besluit nemen om dan toch maar liever niet naar school te gaan die dag. Het is helaas niet moeilijk om deze lijst aan te vullen met andere problemen die zich voordoen. In dergelijke gevallen wil Stichting Handje Helpen bijspringen.

Wij hopen met name een helpende hand te kunnen bieden door het leggen van contacten met personen en instanties, die zich bezighouden met het verlenen van hulp en steun aan de beoogde doelgroep.

Het gaat deze stichting daarbij met name om gezinnen met kinderen in de regio Kennemerland. Ook wel ‘Groot Haarlem’.

Doneren

Zou u ook uw steentje bij willen dragen om gezinnen met kinderen te steunen door middel van een financiële bijdrage? Uw donatie is zeer welkom!
Vul onderstaand het bedrag in dat u wilt doneren.
Donatie bedrag € -


Stichting Handje Helpen beschikt over een ANBI-status. Dit houdt mede in dat donaties aan deze stichting aftrekbaar zijn voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

René Stokman, voorzitter

“Na mijn carrière in de commerciële advocatuur heb ik onder meer enige toezichthoudende functies bekleed in de medische en financiële wereld. Daarna vond ik het tijd om op zoek te gaan naar een plek waar ik mij in sociaal opzicht als vrijwilliger nuttig zou kunnen maken.

Zo kwam ik terecht bij Vluchtelingenwerk Nederland. Sinds een jaar of acht maak ik deel uit van een team dat zich bezighoudt met de maatschappelijke begeleiding van statushouders die zich in onze regio vestigen. Dan leer je weer wat je bijna vergeten was, namelijk dat aan het eind van de maand elke euro er één is, of je hem nu tekort komt of overhoudt. In beide gevallen is er geen geld voor ook maar de geringste tegenvaller, en dat geldt zowel voor migranten als niet-migranten. Door de Corona-crisis is die groep alleen maar groter geworden. Dat heeft ertoe geleid dat we het plan, waar mijn echtgenote al een tijdje meer rondliep, ten uitvoer hebben gebracht.

Zelf hebben we gezorgd voor een startbedrag waarmee we denken even uit de voeten te kunnen. We hopen echter, dat wij door middel van donaties uit brede kring – hoe bescheiden ook – in staat zullen zijn om onze doelstelling te bereiken: een handje helpen om te voorkomen, dat kleine oorzaken grote problemen veroorzaken.”

Edzard Meltzer, penningmeester

“Handen uit de mouwen steken is mij niet vreemd. Na een voortijdige pensionering, was stil zitten geen optie. Middels participatie in de Stichting Totoco (armoedebestrijding in Nicaragua), Schuldhulpmaatje (begeleiding van mensen met een ernstig schuldenprobleem) en Sailability (zeilen voor mensen met een beperking) heb ik getracht hier een invulling aan te geven.

Kleinschaligheid en een persoonlijke benadering waren hierbij, en zijn nog steeds, voor mij belangrijke factoren. Factoren die ook zeker gelden bij de Stichting Handje Helpen.

De financieel benodigde vaardigheden die ik heb opgedaan in het werkzame leven voor mijn pensionering zal ik goed kunnen gebruiken om mij vol enthousiasme voor deze stichting in te zetten.”

Contact

Vul onderstaand formulier in om contact met ons op te nemen, of stuur ons een mail via info@stichtinghandjehelpen.nl

    PrivacyverklaringANBI documentatieJaarverslag – RSIN nummer: 861224218